• Mark Tullett

Vilanova suspends local taxes

In the local online paper today it has been announced that the local council has suspended all local taxes until the end of June.


Vilanova anuncia que ajorna el pagament de taxes i tributs municipals fins al juny


This includes car tax, which is paid to the local council here, council tax and rubbish collection tax.


This will help me on two counts, one because getting to the bank is not an option at the moment, and although I'd tried paying online the bank security is currently preventing me from doing so.


And secondly because the revenue from the apartment is negligible so far this year, and is likely to be so for the next couple of months, when the bookings I do have are likely to be cancelled. Fingers crossed this is over by June and we can accept guests once more.


Here's the full story from the paper Eix Diari (in Catalan of course)


El calendari fiscal de Vilanova i la Geltrú contempla el pagament d'alguns tributs municipals quan arriba el mes d'abril. La crisi social i econòmica esdevinguda arran del confinament per la pandèmia de la COVID-19 ha fet variar aquest calendari fiscal amb l'ajornament dels impostos municipals fins al mes de juny de 2020.

La regidora d'Intervenció i Tresoreria i d'Empresa i Innovació, Conxi Martínez ha explicat que “entre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social per la COVID-19, el Reial Decret 8/2020 habilita els ens municipals a aplicar mesures de caràcter tributari”. En aquest sentit, ha continuat Conxi Martínez, el Govern municipal ha decidit, en coordinació amb el departament de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, “ajornar el cobrament de tributs municipals que es trobaven en període de pagament per part de la ciutadania”.

En el cas d l'IBI (Impost sobre Béns Immobles Urbana), els rebuts domiciliats que tenien el primer termini de pagament del 25% a data 1 d'abril, seran ajornats fins al 2 de juny. Els següents terminis, també del 25% cadascun, es pagaran l'1 d'octubre; el 2 de novembre i l'1 de desembre de 2020. Pel que fa al pagament de rebuts no domiciliats, del 4 de maig al 6 de juliol, es manté sense variacions.

La regidora d'Intervenció i Tresoreria ha informat que l'ajornament també afecta d'altres tributs com l'Impost sobre vehicles i la taxa de guals. Així doncs, quant a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica “es prorroga el termini voluntari de pagament fins al 2 de juny de 2020 i fins al juny no es carregarà en compte els rebuts domiciliats d'aquest impost”. Pel que fa als guals, “també s'ha prorrogat fins al 2 de juny el termini voluntari de pagament i la domiciliació bancària del rebut”.

Finalment des de l'Ajuntament de VNG s'ha decidit ampliar el termini de pagament de les fraccions o ajornaments fins al 30 d'abril de 2020.

Quant a l'atenció als contribuents, tècnics de la Regidoria de Gestió Tributària i Tresoreria resolen els dubtes, consultes o demanda d'informació de la ciutadania de forma telemàtica, a través del web vilanova.cat o bé mitjançant els correus electrònics gestiotributaria@vilanova.cat i recaptacio@vilanova.cat .

10 views0 comments

Recent Posts

See All

TdM

Walkies