top of page
  • Mark

Catalan too


For Catalan translation see below, (també en català a continuació)

Over the last few days I have added a new set of pages to the website- this time in Catalan. Although I speak and can write it, I wasn't confident enough to translate it all myself. I set some past students the task, and a little while ago Laura sent me the whole kit and kaboodle (translate that to Catalan if you can!!) in Catalan.

I've been studying Catalan for the last few years and enjoy being able to chat with the locals in their language of which they are very proud. As well as classes provided by the Generalitat I also use the phone app - Duolingo, so practise for at least ten minutes every day.

If you can't manage Catalan yet don't worry, everyone here is bilingual ( speaking at least two languages, many are multilingual) and speak Spanish too. But why not try to learn a few words while you're here, or even from there before you visit.

I per als catalanoparlants (amb disculpes per qualsevol, o per tots, els errors)

Durant els darrers dies he afegit un nou conjunt de pàgines al aquest lloc web, aquesta vegada en català. Encara que parlo i puc escriure-ho, no tenia prou confiança per traduir-lo tot jo mateix. Vaig offrir la tasca d'alguns ex-alumnes i amics, i fa un temps Laura em va enviar tot el kit i kaboodle (traduïu-ho al català si pugueu!) en català.

He estat estudiant català durant els ultims anys i m'agrada conversar amb els habitants locals en la seva llengua, de la qual estan molt orgullosos. A més de les classes impartides per la Generalitat, també faig servir l'aplicació del movil - Duolingo, així que practica almenys deu minuts cada dia.

Si encara no podeu gestionar el català, no us preocupeu, tots aquí són bilingües (parleu almenys ambdos idiomes, molts són multilingües) i també parlen espanyol.

Però, per què no intenta aprendre unes quantes paraules mentre estàs aquí, o fins i tot abans d'anar-hi?


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page